Artikel 1995 Op atelier bezoek Wassenaar

Op Atelier bezoek

Op atelier-bezoek bij Mieke van Ingen door Annemarie Buitenhuis.

… De rollen worden echter omgekeerd want de omgeving wordt decoratief in plaats van andersom. Dit komt waarschijnlijk omdat de schilderijen iets ongekunstelds hebben, alsof ze een of andere primaire emotie uitdrukken. Ze hebben iets onbeholpens primitiefs. Deze vreemde tegenstelling tussen de heldere zakelijkheid van een efficiënt interieur en de vage vormgeving van diepgevoelde roerselen, zal je niet snel krijgen in een meestal lege tentoonstellingsruimte.