Het Venster

Juist omdat er in ‘Het Venster’ geen spectaculaire dingen gebeuren, eisen zaken als atmosfeer en kleur veel aandacht. Het zijn overzichtelijke monumentale composities, waarbinnen kleurcontrasten, ronde- en vierkante vormen en lijnen een evenwichtig geheel vormen. Ze bezitten een vanzelfsprekendheid en een schoonheid die grenst aan het onzegbare. Precies waar kunstwerken volgens Van Ingen over moeten gaan.