Het Landschap

Hoewel er in de schilderijen van Van Ingen veel gebeurt, ogen de werken toch telkens rustig en overzichtelijk. Dit is niet alleen te danken aan de natuurlijke kleuren die worden gebruikt, maar ook aan de aandacht die wordt besteed aan de compositie. Symbolen en natuurlijke artefacten worden als in een collage geintegreerd tot een beeld. Ogenschijnlijk tegenstrijdige beelden worden tot een eenheid gesmeed. Hoewel de symbolen uit hun context zijn gehaald, verliezen ze hun identiteit niet. Wel wordt er in hun nieuwe omgeving ruimte geschapen voor herinterpretatie van hun betekenis. En daarin ligt ook de essentie: het is de persoonlijke zoektocht naar verborgen betekenissen die fascineert. Niet alleen ligt het associerende vermogen van de kunstenaar ten grondslag aan het werk, ook wordt er een beroep gedaan op de associatie van de kijker. Van Ingen waakt er over dat het evenwicht in de composities bewaard blijft. Een weloverwogen samenspel van de figuratieve elementen met abstracte ingrepen draagt daartoe bij.