Steentjes op het Strand

Om een kleurets te maken gebruikt Van Ingen verschillende etsplaten. De zinken platen worden over elkaar heen gedrukt. Op deze manier ontstaan diverse mogelijkheden met verrassende uitkomsten.

Etsen

Etsen is een vorm van diepdrukken. De afbeelding ligt in dieptereliëf in een koperen of zinken plaat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een hout- of linoleumsnede, waarbij de afbeelding op de oppervlakte ligt. De afbeelding kan op verschillende manieren op de plaat worden aangebracht. Ten eerste met de droge naald. Met een stevige etsnaald wordt de afbeelding in de plaat ‘gekrast’. Ten tweede met behulp van de methode met de waslaag. Op een al dan niet gepolijste plaat wordt een laag was aangebracht en daarin wordt de afbeelding ‘getekend’, waardoor op de lijnen het koper of zink weer zichtbaar wordt. De achterkant van de plaat wordt afgedekt met een zuurbestendige lak, waarna de gehele plaat met was en al in een zuurbak wordt gelegd. Het zuur bijt nu de lijnen van de afbeelding uit. Vervolgens wordt de waslaag verwijderd. Met een tampon wordt de inkt in de uitgeëtste lijnen gedrukt. Van de hoge delen wordt de inkt verwijderd met een kaasdoek om de muis van de hand, het zogenaamde ‘afslaan’. De beïnkte plaat wordt op de pers gelegd en afgedekt met iets aangewarmd en vochtig gemaakt drukpapier en een laag vilt. Het geheel wordt onder twee onder spanning staande walsen doorgehaald, waarna de druk gereed is.