Artikel 2004 Een vreemde reis naar Rhoon

Een vreemde reis naar Rhoon

Een vreemde reis naar Rhoon door Hendrik van Leeuwen. Op een dag besluit men naar het kasteel van Rhoon te gaan omdat er twee stadsgenoten exposeren. Op welke gronden waren zij toegelaten tot deze exquise plek? Laat mij u verslag doen van een reis door vreemde sferen.

… want het was zonneklaar dat Mieke van Ingen zich had verplaatst in de jonge Picasso en alles wat daar het gevolg van was. Haar stillevens waren op kubistische wijze in stukken gebroken en tamelijk onhandig opnieuw in elkaar gelijmd. Op de meeste etsen, gouaches en schilderijen was het niet eens meer gelukt om de scherven weer in samenhangend verband te brengen. Het waren schema’s van mogelijke ordenings-vormen en uitstallingen van fraai gedecoreerde vormen. Hoewel ik de bedoeling niet begreep, liet ik mijn ogen toch welwillend dwalen over de sporen van penseel en etsnaald. Misschien lag het aan de rode wijn die mij altijd mild stemt, maar ik koester enige sympathie voor onderzoekers die tussen rijp en groen geen onderscheid wensen te maken. Alles is ze even lief. En het moet gezegd, de scherven op haar etsen bekoorden mij.